STROJOVÝ PARK
Pohľad na časť nášho strojného vybavenia.
Fréza Vyiskrovačka - Hĺbička Vstrekolis