PROFIL FIRMY
Firma Plastkov vznikla v roku 1991. Od svojho počiatku sa zaoberáme výrobou vstrekovacích foriem na plasty.
Od roku 1998 sme začali s lisovaním plastov vo vlastnej lisovni.
Používame vstrekolisy typu CS do 100 ton, s maximálnou hmotnosťou výlisku 110 gramov.
Firma má v súčasnosti troch kmeňových zamestnancov.